ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 

 

ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ , ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
01 ನಿರ್ದೇಶಕರುಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಮಡಿವಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು-560068              080-25532910    ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22942385  directorfsl@ksp.gov.in
 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
01 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಳಗಾವಿ  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಕಣಬರಗಿ ರಸ್ತೆ,  ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590015

          0831-2405249

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0831-2405249

rfslbgm@ksp.gov.in
02 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಾವಣಗೆರೆ  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ವಲಯ, ದೊಡ್ಡಬಾತಿ,ದಾವಣಗೆರೆ – 577 566 08192-291593  rfsldvg@ksp.gov.in
03 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.-580030

 

08362-233489 

 

ddrfslhubballi@ksp.gov.in 
04  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ) ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ತರಬೇತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ-585102.

08472-298040/298048

08472-298040

rfslgba@ksp.gov.in 
05 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಗಳೂರು  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹರಿಪದವು ರಸ್ತೆ, ದೇರೆಬೈಲ್ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಂಚಾಡಿ (ಪೋಸ್ಟ್) ಮಂಗಳೂರು-575 008 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 

 0824-2220564 

0824-2220542

 rfslmaq@ksp.gov.in 
06 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೈಸೂರು  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವರಣ, ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು-570 019 

0821-2522250

0821-2418538

rfslmys@ksp.gov.in 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS