ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ವಿಭಾಗವಾರು ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 31.12.2023 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವಿವರ 

ವಿಭಾಗ 

ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

31.12.2023 ರಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ 

93

618

643

68

ಡಿ ಏನ್

153

272

279

146

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 

51

176

206

21

ವಿಷವಿಜ್ಞಾನ

268

1263

1239

292

ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ 

56

88

73

71

ಅಗ್ನಿಅಸ್ತ್ರ 

06

14

18

02

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 

92

37

26

103

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ 

13

08

12

09

ಮೊಬೈಲ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ 

1468

137

247

1358

ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ 

901

124

140

885

ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ 

05

05

05

05

ಪ್ರೆಶ್ನಿತ ದಸ್ತಾವೇಜು 

93

94

79

108

ಛಾಯಾಚಿತ್ರ

02

00

02

00

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS